Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 135

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 142

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 149

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 156

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 189

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 196

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 269

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 403

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 439

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 501

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 621

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 628

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 635

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 642

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 675

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 682

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 798

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 804

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 810

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 816

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 849

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cirkelli/domains/cirkellinser.net/public_html/catalog/controller/module/journal2_side_column_menu.php on line 855
integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterat 2019-11-25


Om denna integritetspolicy
Din personliga integritet är väldig viktig för oss på Cirkellinser.net. Dina uppgifter registreras på ett säkert och skyddat sätt och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Dataskyddsförordning (GDPR). All personlig information som du lämnar till oss används endast för att kunna ge dig en så bra service som möjligt.
I denna policy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter gentemot oss.


Insamling av data
Du kan ge oss information om dig själv både direkt och indirekt genom att exempelvis besöka vår webbshop, genomföra ett köp eller kontakta vår kundtjänst. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster så behöver vi samla in information om dig. Denna information kan komma direkt från dig eller från någon av våra samarbetspartners (tredje part) och den information som kan samlas in är följande: person- och kontaktinformation, betalningsinformation, finansiell information, tekniska uppgifter om din internetanslutning och enhet, information om beteende och geografisk position vid besök av vår webbshop, användargenererad information som text och bild samt kommunikation mellan dig och Cirkellinser.net


Varför?
Den information som samlas in används för att Cirkellinser.net ska kunna tillhandahålla önskade tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även använda din information för marknadsföring, för att ge dig information om produkter och tjänster, samt använda informationen som ett underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.


Tredje part
Behandling av personuppgifter kan ske hos samarbetspartners till Cirkellinser.net i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig (exempelvis vid en betalning med Paypal). Information kan komma att överföras eller delas med tredje part och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag och förordningar. Vi kan även komma att överföra eller dela din information med myndigheter som exempelvis Skatteverket, Polismyndigheten eller andra myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


Lagringstid
Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras permanent när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.


Dina rättigheter
Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du kan även begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade och där det finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.


Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cirkellinser.net använder cookies av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen samt för att förenkla för dig som användare. Cookies används exempelvis för att komma ihåg vilka produkter som du har lagt i din kundvagn. Cirkellinser.net sparar ingen personlig information via cookies.


Upphovsrätt
Allt innehåll på Cirkellinser.net är skyddat av upphovsrättslagen och det innebär att inget innehåll i text eller bild får kopieras för vare sig privat eller kommersiellt bruk utan vårt godkännande.


Ändring i integritetspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan när som helst utan tidigare notis komma att ändras. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. Den senaste versionen finns alltid att läsa på denna URL.