Certifikat

Cirkellinser.net är certifierade återförsäljare för Geo Medical och EOS -Eye Of Seduction i Sverige och övriga Europa.

Geo Medical är ett världsledande företag inom färgade linser och ligger i täten både när det gäller utformning av nya och säkra sätt att tillverka och färga linser på samt att skapa nya och spännande designer. GEO Medical är även ett av få linsföretag på marknaden som är ISO-certifierade, CE-märkta för den europeiska marknaden, GMP-märkta och godkända av Food and Drug Administration (FDA) på flera kontinenter. GEO Medical använder sig av den så kallade "sandwich-printing"-tekniken när de tillverkar sina linser, detta för att öka säkerheten för dina ögon.

EOS - Eye Of Seduction är också ett världsledande företag inom färgade linser med sina otroligt populära och spännande designer. EOS är  ISO-certifierade, CE-märkta och KGMP-märkta. EOS använder sig av "sandwich-printing"-tekniken när de tillverkar och infärgar sina linser.

Vår certifiering säkerställer din trygghet. Du vet med 100% säkerhet att du får äkta linser när du handlar hos oss, vilket ger dig en trygghet på en marknad som svämmar över av billiga kopior. Med alla våra linser från märket GEO Medical medföljer även en äkthetskod så att du lätt kan kontroller dina linser. Koden hittar du på GEO´s linsvial i form av en stickers (klistermärke)  Läs mer om GEO Medical´s  Äkthetsgaranti.Leta rätt på detta klistermärke/sticker på dina linser från GEO Medical och skrapa fram din unika kod. Tryck på bilden här nedan och följ anvisningarna.Din säkerhet - Vår trygghet
För att säkerställa att de produkter som säljs faktiskt har tillverkats i enlighet med rådande krav och för att säkerställa högsta kvalitet så finns det olika slags certifieringar och märkningar för ändamålet.
Alla våra leverantörer av linser är godkända av Food and Drug Administration (FDA), KFDA eller GMP, vilket säkerställer korrekt tillverkning och den medicinska kvaliteten av produkterna som vi saluför i enlighet med gällande regler.
Våra leverantörer med dess produkter är GMP och ISO 13485 certifierade vilket innebär ytterligare ett kvalitetsledningssystem för gällande produkter. 

FDA  och KFDA
FDA Food and Drug Administration är ett kontrollorgan som i grunden ska: "ansvara för att skydda folkhälsan genom att försäkra säkerhet, effektivitet, kvalitet och säkerhet för mänskliga och veterinära läkemedel, vacciner och andra biologiska produkter och medicintekniska produkter."  
FDA Basics 2015 (  http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm192695.htm  )
FDA märkning innebär att landets livsmedelsverk kontrollerar tillverkningen och hanteringen av produkterna. FDA gör tester för att säkerställa den medicinska kvaliteten hos produkterna och att tillverkningen sker i sterila miljöer. KFDA är Koreas motsvarighet och står för Korean Food and Drug Administration.

GMP
Märkningen GMP (Good Manufacturing Practice) innebär att tillverkningen av produkterna överensstämmer med god tillverkningssed. GMP är ett kvalitetssäkerhetssystem
och GMP för kosmetik är likvärdig som den för läkemedel och ska innehålla krav på fullständig spårbarhet i hela processen av tillverkningen med fullständig dokumentation. Märkningen ger dig som konsument en trygghet för att produkten håller hög kvalitet och klass.

ISO
Kvalitetsledningssystem baserat på ISO 13485 underlättar för tillverkare av medicintekniska produkter att minska riskerna och för att skapa bättre tillförlitlighet. Framgångsrik design och tillverkning bygger på kvalitetsledningssystem som baseras på ISO 9001. ISO 13485 är ISO 9001 med tilläggskrav. ISO 13485 certifiering är världens mest använda standard för medicintekniska produkter. http://www.qvccert.com/iso-13485.html

CE
Bokstäverna "CE" är en förkortning av Conformité Européenne och betyder Europeisk standard, men definieras inte som sådana i den gällande lagstiftningen. CE-märkningen är en symbol för den fria säljbarheten inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA).
CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i gällande EG-direktiv.