Sekretesspolicy

Senast uppdaterat 2016-06-01

Grundläggande principer
Cirkellinser.net och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
Cirkellinser.net och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får även information om affärstransaktionen, information om din betalning samt IP-adress.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Cirkellinser.net och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av Cirkellinser.net, eller Cirkellinser.net dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Cookies från Google Analytics används för att samla in information om hur besökarna använder vår hemsida, som vi använder för att förbättra den. Dessa cookies samlar in information i en anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, var besökarna har kommit till webbplatsen ifrån och vilka sidor de besökt.

Ta reda på mer om Google Analytics sekretess besök support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


Säkerhet
Cirkellinser.net och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För åtkomst till ditt eget konto på Cirkellinser.net krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Cirkellinser.net och dess dotterbolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Cirkellinser.net och dess dotterbolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Cirkellinser.net och dess dotterbolag. Cirkellinser.net och dess dotterbolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Cirkellinser.net anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Cirkellinser.net och dess dotterbolag.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Cirkellinser.net, förbehåller sig Cirkellinser.net rätten att neka användare tillgång till webbplatsen Cirkellinser.net och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Cirkellinser.net . Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Cirkellinser.net att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Cirkellinser.net behandlar dina personuppgifter.